Doelstellingen

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Doelstellingen

 

Het LIFE NEREiDE-project wil de toepassing van nieuwe, geluidarme wegdekken van zeer open asfalt, samengesteld met gerecycled asfalt van wegverhardingen en kruimelrubber van afvalbanden, demonstreren. 

Deze materialen zullen bij verlaagde temperaturen met bindmiddelen worden vermengd tot halfwarm te verwerken asfalt dat de volgende voordelen biedt: 

  • de verwijdering van afvalstoffen, die op die manier gerecycled worden, terugdringen en het verbruik van nieuwe materialen verlagen (hulpbronnenefficiëntie en afvalbeheer bevorderen);
  • betere akoestische prestaties leveren dan tegenwoordig haalbaar is, waardoor in stedelijke gebieden een aanzienlijke geluidsvermindering en gezondheidsverbetering mogelijk worden; 
  • de verkeersveiligheid in stedelijke gebieden verbeteren, door drainerende wegdekken met een goede oppervlaktextuur te realiseren; 
  • de luchtverontreiniging bij het aanbrengen van asfaltlagen verminderen. 
news nereide

 

 

  

 

objectives nereide

De nieuwe wegdekken zullen in twee gekozen stedelijke gebieden in Toscane (Italië) worden aangebracht en met innovatieve apparatuur worden beproefd. In een mobiel laboratorium zal een specifiek toestel, dat werkt volgens methoden die thans in de literatuur beschreven staan, worden opgenomen, om de geluidsabsorptie te meten. De doeltreffendheid van de nieuwe wegdekken zal worden geëvalueerd door oppervlakkenmerken en meer bepaald akoestische eigenschappen te meten, en via enquêtes bij de blootgestelde bevolking. Het criterium voor deze evaluatie is gebaseerd op evaluatie van de akoestische eigenschappen voor en na de aanbrenging van de wegdekken en op vergelijking met andere, klassieke verhardingen van zeer open asfalt. Een nevendoelstelling is dus nieuwe technieken te ontwikkelen om de prestaties van nieuwe wegdekken te monitoren en zo de betrouwbaarheid van de resultaten te verbeteren. Prestatieverschillen tussen wegdekken moeten in situ worden geëvalueerd, met technieken die ook in stedelijke context een waardering mogelijk maken. De doeltreffendheid van nieuwe asfaltsoorten zal worden gemonitord, waarbij ook gekeken zal worden naar de subjectieve reactie op het omgevingsgeluid voor en na de ingreep.

De experimentele werkzaamheden zullen nieuwe richtlijnen opleveren, die wegbeherende overheden kunnen verwerken in hun besteksvoorschriften voor de aanbrenging van nieuwe, geluidarme wegdekken van zeer open asfalt met een kleine koolstofafdruk. Er zullen richtlijnen worden uitgewerkt om de thans beschikbare methoden ter beoordeling van de doeltreffendheid van geluidarme wegdekken in stedelijke gebieden bij te werken en te verbeteren. Verspreiding van deze richtlijnen zal de toepassing van zulke wegdekken in de EU in de hand werken en ook het bereiken van de voornaamste doelstellingen in andere contexten bevorderen.