Acties

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Acties

Het NEREiDE-project beoogt de toepassing van zeer open asfaltverhardingen en geluidarme wegdekken van bij verlaagde temperatuur bereid asfalt samengesteld met asfaltgranulaat en kruimelrubber van afvalbanden te demonstreren als waardevolle oplossing om het lawaai van wegverkeer terug te dringen, de toepassing van teruggewonnen materialen in nieuwe (en gerehabiliteerde) verhardingen te uit te breiden, koolstofemissies tijdens de asfaltverwerking te verminderen en tegelijk ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

De kenmerken en de kwaliteit van deze grondstoffen zullen dus worden bepaald en er zal worden gezocht naar de geschiktste processen om kruimelrubber uit afgedankte banden te vervaardigen, waarbij het gevulkaniseerde rubber moet worden gemodificeerd om het geschikt te maken voor inbrenging in het bitumen. Het bitumen zal dienen als bindmiddel en als matrix voor het nieuwe composietmateriaal, met structurele en waterdichtmakende functies die uitloging van chemische stoffen uit het bandenrubber moeten helpen voorkomen.

Deze innovatieve wegdekken zullen worden ontwikkeld via labproeven waaruit de correcte samenstelling, de korrelverdelingskromme en de structurele kenmerken zullen worden bepaald, evenals het percentage kruimelrubber en de methoden om dit alles te realiseren. Daarna zullen de eerste experimentele wegdekken worden aangebracht, in Toscane en in België.

action nereide 2

 

 

 

action nereide 1

Voor het monitoren van de prestaties zullen de CPX- en de “pass-by”-methode worden toegepast, om het rolgeluid van autobanden op referentiewegdekken en de innovatieve wegdekken te meten. De “pass-by”-methode zal worden aangepast aan de stedelijke realiteit, waarbij de verwarrende factoren zullen worden geminimaliseerd. Nieuwe methoden voor de evaluatie van geluidsabsorptie in een mobiel laboratorium zullen het mogelijk maken deze absorptie reproduceerbaar te evalueren, zonder gebruik te moeten maken van destructieve technieken (wat bij analysen in een laboratorium doorgaans het geval is). Deze nieuwe evaluatiemethoden zullen de betrouwbaarheid van monitoringresultaten verbeteren, wat een hulp zal zijn bij de keuze tussen nieuwe asfaltsoorten met hogere prestaties. Ter aanvulling zullen de psychoakoestische effecten op de plaatselijke bevolking worden nagegaan. Er zullen enquêtes worden uitgevoerd om de hinder en de slaapverstoring door de verschillende nieuwe wegdekken te evalueren. In feite zullen zowel standaard- als nieuwe methoden, evenals enquêtes, ante en post operam worden toegepast, c.q. uitgevoerd.

Voor de volledige invulling van het project zullen 13 proefvakken worden ontworpen en aangelegd met verschillende soorten mengsels voor toplagen (één mengsel per proefvak). De proefvakken zullen in twee verschillende perioden aangelegd worden in twee stedelijke gebieden in Toscane (Italië). Bovendien zal in België een klein proefvak met PERS-mengsel worden aangelegd en getest. Om de doeltreffendheid van de nieuwe wegdekken te beoordelen, zullen zowel vóór als na de aanleg de mechanische en functionele kenmerken (inclusief geluidsprestaties) van de bestaande en de nieuw aangebrachte wegdekken in de tijd worden gecontroleerd.

EERSTE TOEPASSINGSLOCATIE

De eerste toepassingslocatie bestaat uit zes aaneengesloten proefvakken op twee delen van een regionale weg, de SRT 439 “Sarzanese-Valdera”, in de gemeente Massarosa (Lucca, Toscane). De proefvakken, aangeduid als “Deel I” en “Deel II”, zijn als volgt gesitueerd (Fig. 1 en Fig. 2). Twee van de zes mengsels met kruimelrubber volgens het natte procedé zijn toegepast in Deel I (Pian del Quercione); elke experimentele toplaag is ongeveer 400 m lang. Van de overige vier mengsels bevatten er twee kruimelrubber volgens het droge procedé en zijn de andere twee warm bereide asfaltbetonmengsels, die als referentie dienen; zij zijn in toegepast in Deel II (Bozzano/Quiesa).

   

TWEEDE TOEPASSINGSLOCATIE

De tweede toepassingslocatie bestaat uit zes proefvakken op de regionale weg SRT 71 “Umbro Casentinese” in de gemeenten Arezzo (Toscane) en Castiglion Fiorentino (Arezzo, Toscane).

Nereide Action 1

Nereide Action 2