Acties

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Acties

Het hoofdidee achter dit project is kruimelrubber van afvalbanden te gebruiken om zijn elastische, geluidwerende en taaimakende eigenschappen, en gerecycled asfalt van “afgedankte” wegverhardingen als vervanger van nieuwe aggregaten en een deel van het nieuwe bitumen. De kenmerken en de kwaliteit van deze grondstoffen zullen dus worden bepaald en er zal worden gezocht naar de geschiktste processen om kruimelrubber uit afgedankte banden te vervaardigen, waarbij het gevulkaniseerde rubber moet worden gemodificeerd om het geschikt te maken voor inbrenging in het bitumen. Het bitumen zal dienen als bindmiddel en als matrix voor het nieuwe composietmateriaal, met structurele en waterdichtmakende functies die uitloging van chemische stoffen uit het bandenrubber moeten helpen voorkomen.

Deze innovatieve wegdekken zullen worden ontwikkeld via labproeven waaruit de correcte samenstelling, de korrelverdelingskromme en de structurele kenmerken zullen worden bepaald, evenals het percentage kruimelrubber en de methoden om dit alles te realiseren. Daarna zullen de eerste experimentele wegdekken worden aangebracht, in Toscane en in België.

action nereide 2

 

 

 

action nereide 1

Voor het monitoren van de prestaties zullen de CPX- en de “pass-by”-methode worden toegepast, om het rolgeluid van autobanden op referentiewegdekken en de innovatieve wegdekken te meten. De “pass-by”-methode zal worden aangepast aan de stedelijke realiteit, waarbij de verwarrende factoren zullen worden geminimaliseerd. Nieuwe methoden voor de evaluatie van geluidsabsorptie in een mobiel laboratorium zullen het mogelijk maken deze absorptie reproduceerbaar te evalueren, zonder gebruik te moeten maken van destructieve technieken (wat bij analysen in een laboratorium doorgaans het geval is). Deze nieuwe evaluatiemethoden zullen de betrouwbaarheid van monitoringresultaten verbeteren, wat een hulp zal zijn bij de keuze tussen nieuwe asfaltsoorten met hogere prestaties. Ter aanvulling zullen de psychoakoestische effecten op de plaatselijke bevolking worden nagegaan. Er zullen enquêtes worden uitgevoerd om de hinder en de slaapverstoring door de verschillende nieuwe wegdekken te evalueren. In feite zullen zowel standaard- als nieuwe methoden, evenals enquêtes, ante en post operam worden toegepast, c.q. uitgevoerd.

Na een eerste uitvoerings- en monitoringronde zullen in een tweede ronde zeven verschillende wegdekken in Toscane worden aangebracht, om de getrokken leringen (uitvoeringsbeleid) te toetsen en ze te verbeteren wat de toepassing  gerecycled asfalt betreft. In een tweede monitoringronde zullen geluids- en structurele eigenschappen worden gemeten, om ze te toetsen aan de veiligheids- en de prestatievoorschriften. Er zullen proeven worden verricht naar de luchtverontreiniging bij de asfaltverwerking, om de verlaging van pak-emissies te beoordelen.